O mnie

Urodziłam się w Krotoszynie. Po zdaniu egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie rozpoczęłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu).

Rozpoczynając staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pile nie przypuszczałam, że dalsze losy tak zawodowe jak i rodzinne zwiążę z tym miastem i szpitalem. Uzyskując zgodę na specjalizację z pediatrii rozpoczęłam pracę w poradni dziecięcej, jednocześnie uczestnicząc w pracach oddziału dziecięcego.

Kolejno zdałam egzaminy specjalizacyjne – na pierwszy i drugi stopień z pediatrii. Pracowałam jako zastępca ordynatora: Oddziału Zakaźnego dla Dzieci Szpitala w Pile do czasu jego likwidacji, potem przez kilka lat Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Trzciance. W tym czasie rozpoczęłam specjalizację z alergologii.

Tytuł Specjalisty w zakresie Alergologii uzyskałam w 2002 roku.

Obecnie pracuję w Poradni w Pile oraz Poradni w Trzciance, świadcząc usługi medyczne dla dzieci i dorosłych z zakresu chorób alergicznych: ich diagnostyki i aktualnych metod leczenia.

Usługi medyczne realizowane są w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie w Pile.