Niestety, nawet u "50% dzieci w wieku szkolnym stwierdza się alergię".Bogumiła Szymkowiak-Wegner, Alergolog

O Poradni

O Poradni

O Poradni

Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna powstała w 2004 roku. Do końca 2011 roku działała jako NZOZ. Od 2012 roku jest Specjalistyczną Praktyką Lekarską. Celem jej utworzenia było świadczenie usług medycznych z zakresu chorób alergicznych: ich diagnostyki i aktualnych metod leczenia. Od 2006 roku przyjmuje w ramach kontraktu z NFZ. Poradnia świadczy usługi dla:
 • dzieci i dorosłych.
W 2006 roku, w ramach kontraktu z NFZ, rozpoczęłam świadczenie usług z zakresu alergologii w Trzciance.

Co leczę

Co leczę

 • Alergiczne zapalenie spojówek
 • Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • Obturacyjne zapalenie oskrzeli
 • Nawracające infekcje dróg oddechowych i uszu
 • Astma oskrzelowa
 • Reakcje anafilaktyczne na pokarmy
 • Alergie pokarmowe i nietolerancje pokarmowe
 • Ostre i przewlekłe pokrzywki
 • Atopowe zapalenie skóry i wyprysk
 • Obrzęk naczynioruchowy

Zakres usług

Zakres usług

 • Diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego, skóry i układu pokarmowego:
  • testy skórne
  • spirometria
 • Zagadnienia profilaktyki chorób alergicznych. Zwracając szczególną uwagę na:
  • zalety karmienia piersią
  • zasady karmienia niemowląt
 • Edukacja pacjentów i rodziców pacjentów:
  • metody prawidłowego podawania leków wziewnych
  • zasady prowadzenia diety eliminacyjnej

Rejestracja

Rejestracja

Godzina wizyty uzgadniana jest w czasie rejestracji. Pacjenci rejestrujący się po raz pierwszy na wizytę w ramach umowy z NFZ:

 • muszą w ciągu 14 dni od zarejestrowania dostarczyć skierowanie do alergologa wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę posiadającego umowę z NFZ
 • podać numer PESEL pacjenta podczas rejestracji jest on podstawą potwierdzenia prawa do świadczeń
  Wizyty prywatne w Pile
  • tel.: +48 600 027 113
  • w godzinach 15.00 - 17.00

Poradnia w Pile

Poradnia w Pile

Godziny pracy Poradni w ramach umowy z NFZ:

Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 8.00 - 12.00
Godziny rejestracji 8.00 - 13.00
Telefon +48 882 460 617
Lokalizacja Poradni w Pile

Poradnia w Trzciance

Poradnia w Trzciance

Godziny pracy Poradni w ramach umowy z NFZ:

Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Godziny rejestracji 8.00 - 13.00
Telefon +48 673 523 202
Lokalizacja Poradni w Trzciance

Alergeny

Alergen – każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną/uczuleniową (zależną lub niezależną od przeciwciał IgE).

O Mnie

O Mnie

Urodziłam się w Krotoszynie.Po zdaniu egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie rozpoczęłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Rozpoczynając staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pile nie przypuszczałam, że dalsze losy tak zawodowe jak i rodzinne zwiążę z tym miastem i szpitalem. Uzyskując zgodę na specjalizację z pediatrii rozpoczęłam pracę w poradni dziecięcej, jednocześnie uczestnicząc w pracach oddziału dziecięcego. Kolejno zdałam egzaminy specjalizacyjne – na pierwszy i drugi stopień z pediatrii. Pracowałam jako zastępca ordynatora: Oddziału Zakaźnego dla Dzieci Szpitala w Pile do czasu jego likwidacji, potem przez kilka lat Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Trzciance. W tym czasie rozpoczęłam specjalizację z alergologii. Tytuł Specjalisty w zakresie Alergologii uzyskałam w 2002 roku.

Wizyty prywatne

 •   +48 600 027 113
 •   64-920 Piła, Korczaka 23A
 •   pordnia@spawegner.pl.

Cytat

"Zapobieganie chorobom oznacza porzucenie złych nawyków, którym hołduje wielu ludzi... lub, ujmując tę kwestię inaczej, oznacza robienie rzeczy wymagających specjalnych starań i wysiłku, jak regularna gimnastyka, racjonalne odżywianie itd..."

John Knowles

SIT - Odczulanie

Cel:W jaki sposóbSkutecznośćWskazaniaPrzeciwwskazania bezwzględne:Przeciwwskazania względne:Warunki i zalecenia SIT:
wywołanie tolerancji na alergeny przez modyfikację odpowiedzi układu immunologicznego osoby uczulonej
polega na podawaniu stopniowo wzrastających, a następnie podtrzymujących dawek alergenu wywołując tolerancję alergenu i złagodzenie objawów.
Skuteczność jest zmienna osobniczo tak co do stopnia złagodzenia objawów jak i czasu tolerancji. Z powodzeniem stosowana w: uczuleniach na jad owadów bronchoskrzydłych alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa u pacjentów z cechami nadwrażliwości na alergeny pyłków roślin, roztocza kurzu domowego, pleśnie astmie alergicznej alergicznym sezonowym zapaleniu spojówek przy nadwrażliwości na pyłki traw, drzew i chwastów.
ciężkie, uogólnione reakcje anafilaktyczne w przypadku nadwrażliwości IgE-zależnej na jady owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła, szerszeń) alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i/lub spojówek u dzieci, u których leczenie farmakologiczne niedostatecznie kontroluje objawy chorobowe, u pacjentów odmawiający farmakoterapii, astma oskrzelowa IgE-zależna u dzieci u których przebieg choroby nie jest dobrze kontrolowany przez unikanie alergenu i leczenie farmakologiczne pacjenci u których występują objawy alergiczne ze strony nosa i oskrzeli a nie chcą przyjmować przewlekle leków pacjenci u których występują objawy niepożądane prowadzonej farmakoterapii.
alergia nie-IgE-zależna ciężkie choroby układu krążenia choroby autoimmunologiczne choroby nowotworowe przewlekłe choroby zakaźne ciężkie postacie astmy oskrzelowej z nieodwracalnymi zaburzeniami potwierdzonymi badaniami czynnościowymi układu oddechowego stosowanie leków adrenolitycznych brak współpracy z pacjentem
ciąża wiek poniżej 5 rż ciężki przebieg chorób alergicznych ciężkie atopowe zapalenie skóry
Warunkiem sukcesu a przede wszystkim bezpiecznego przeprowadzenia immunoterapii jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem, zrozumienie i dokładne przestrzeganie otrzymanych zaleceń. Zalecenia: należy przestrzegać terminów wizyt zaleconych przez lekarza po każdej injekcji/zastrzyku należy pozostać na terenie poradni przez 30minut. Po podaniu szczepionki alergenowej mogą wystąpić objawy niepożądane. Objawy te rozwijają się w krótkim czasie po injekcji. W pojedynczych przypadkach może dojść do powikłań zagrażających życiu. Wszelkie dolegliwości należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce w czasie badania kontrolnego odbywającego się przed opuszczeniem poradni. Wczesne zwalczanie zapobiega nasileniu się objawów. w miejscu injekcji może pojawić się zaczerwienienie, obrzęk lub świąd. Objawy uboczne mogą pojawić się również kilka–kilkanaście godzin po injekcji. Należy je zgłosić lekarzowi przy następnej wizycie. należy informować lekarza o zmianach zażywanych dotychczas leków oraz nowych objawach chorobowych lub chorobach rozpoznanych przez innego lekarza. konieczne jest podanie terminów zbliżajacych się szczepień ochronnych, planowanej dłuższej nieobecności, zmianach sposobu życia (nowe mieszkanie, zmiana pracy). należy powiadomić lekarza o zajściu w ciążę. niekiedy po injekcji pojawia się uczucie zmęczenia, osłabienie; uwaga kierowcy! przez 24 godziny po injekcji należy unikać długotrwałej, gorącej kąpieli, sauny, dużych wysiłków fizycznych i alkoholu. nawet po uzyskaniu poprawy nie należy zapomianać o konieczności unikania kontaktu z alergenem.
 
Wyrażenie zgody na prowadzenie immunoterapii swoistej przed jej rozpoczęciem jest konieczne. Tu możesz pobrać dokument, który po wypełnieniu należy przynieść na wizytę. Informacja o immunoterapii