Sprawdź aktualne komunikaty

W okresie epidemii koronawirusa wizyty odbywają się także metodą teleporady

W czasie oczekiwania na wizytę oraz w czasie wizyty obowiązują maseczki oraz rękawiczki

O Poradni

O Poradni

O Poradni

Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna powstała w 2004 roku. Do końca 2011 roku działała jako NZOZ. Od 2012 roku jest Specjalistyczną Praktyką Lekarską. Celem jej utworzenia było świadczenie usług medycznych z zakresu chorób alergicznych: ich diagnostyki i aktualnych metod leczenia. Od 2006 roku przyjmuje w ramach kontraktu z NFZ. Poradnia świadczy usługi dla:
 • dzieci i dorosłych.
W 2006 roku, w ramach kontraktu z NFZ, rozpoczęłam świadczenie usług z zakresu alergologii w Trzciance.

Co leczę

Co leczę

 • Alergiczne zapalenie spojówek
 • Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • Obturacyjne zapalenie oskrzeli
 • Nawracające infekcje dróg oddechowych i uszu
 • Astma oskrzelowa
 • Reakcje anafilaktyczne na pokarmy
 • Alergie pokarmowe i nietolerancje pokarmowe
 • Ostre i przewlekłe pokrzywki
 • Atopowe zapalenie skóry i wyprysk
 • Obrzęk naczynioruchowy

Zakres usług

Zakres usług

 • Diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego, skóry i układu pokarmowego:
  • testy skórne
  • spirometria
 • Zagadnienia profilaktyki chorób alergicznych. Zwracając szczególną uwagę na:
  • zalety karmienia piersią
  • zasady karmienia niemowląt
 • Edukacja pacjentów i rodziców pacjentów:
  • metody prawidłowego podawania leków wziewnych
  • zasady prowadzenia diety eliminacyjnej

Rejestracja

Rejestracja

Godzina wizyty uzgadniana jest w czasie rejestracji. Pacjenci rejestrujący się po raz pierwszy na wizytę w ramach umowy z NFZ:

 • muszą w ciągu 14 dni od zarejestrowania dostarczyć skierowanie do alergologa wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę posiadającego umowę z NFZ
 • podać numer PESEL pacjenta podczas rejestracji jest on podstawą potwierdzenia prawa do świadczeń
  Wizyty prywatne w Pile
  • tel.: +48 600 027 113
  • w godzinach 15.00 - 17.00

Poradnia w Pile

Poradnia w Pile

Godziny pracy Poradni w ramach umowy z NFZ:

Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 8.00 - 12.00
Godziny rejestracji 8.00 - 13.00
Telefon +48 882 460 617
Lokalizacja Poradni w Pile

Poradnia w Trzciance

Poradnia w Trzciance

Godziny pracy Poradni w ramach umowy z NFZ:

Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Godziny rejestracji 8.00 - 13.00
Telefon +48 673 523 202
Lokalizacja Poradni w Trzciance

Alergeny

Alergen – każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną/uczuleniową (zależną lub niezależną od przeciwciał IgE).

O Mnie

O Mnie

Urodziłam się w Krotoszynie.Po zdaniu egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie rozpoczęłam studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Rozpoczynając staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pile nie przypuszczałam, że dalsze losy tak zawodowe jak i rodzinne zwiążę z tym miastem i szpitalem. Uzyskując zgodę na specjalizację z pediatrii rozpoczęłam pracę w poradni dziecięcej, jednocześnie uczestnicząc w pracach oddziału dziecięcego. Kolejno zdałam egzaminy specjalizacyjne – na pierwszy i drugi stopień z pediatrii. Pracowałam jako zastępca ordynatora: Oddziału Zakaźnego dla Dzieci Szpitala w Pile do czasu jego likwidacji, potem przez kilka lat Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Trzciance. W tym czasie rozpoczęłam specjalizację z alergologii. Tytuł Specjalisty w zakresie Alergologii uzyskałam w 2002 roku.

Wizyty prywatne

 •   +48 600 027 113
 •   64-920 Piła, Korczaka 23A
 •   poradnia@spawegner.pl.

Cytat

"Zapobieganie chorobom oznacza porzucenie złych nawyków, którym hołduje wielu ludzi... lub, ujmując tę kwestię inaczej, oznacza robienie rzeczy wymagających specjalnych starań i wysiłku, jak regularna gimnastyka, racjonalne odżywianie itd..."

John Knowles

KOMUNIKATY

Wznowienie działalności poradni w Pile

Szanowni Państwo! Od 04.05.2020 Poradnia w Pile wznawia przyjmowanie pacjentów. W związku z tym, że w Szpitalu Powiatowym w Trzciance nadal obowiązują ograniczenia, dlatego pacjentom z rejonu działania Poradni w Trzciance będę proponować odbycie wizyty w Pile. W czasie oczekiwania na wizytę i w czasie wizyty obowiązuje maseczka i rękawiczki. Proszę o: – potwierdzenie sms’em […]

Ograniczenie działalności Poradni w Trzciance

Szanowni Państwo! W związku z epidemią koronawirusa i ograniczeniami wprowadzonymi w Szpitalu w Trzciance działalność poradni zostaje czasowo zawieszona. Porady odbywać się będą jedynie w formie telewizyty. Telefon: +48 600027113

SIT - Odczulanie

Cel:W jaki sposób:Skuteczność:Wskazania:Przeciwwskazania bezwzględne:Przeciwwskazania względne:Warunki i zalecenia SIT:
Wywołanie tolerancji na alergeny przez modyfikację odpowiedzi układu immunologicznego osoby uczulonej
Polega na podawaniu stopniowo wzrastających, a następnie podtrzymujących dawek alergenu wywołując tolerancję alergenu i złagodzenie objawów.
Skuteczność jest zmienna osobniczo tak co do stopnia złagodzenia objawów jak i czasu tolerancji.

Z powodzeniem stosowana w:

 • uczuleniach na jad owadów bronchoskrzydłych,
 • alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa u pacjentów z cechami nadwrażliwości na alergeny pyłków roślin, roztocza kurzu domowego, pleśnie,
 • astmie alergicznej,
 • alergicznym sezonowym zapaleniu spojówek przy nadwrażliwości na pyłki traw, drzew i chwastów.

 • ciężkie, uogólnione reakcje anafilaktyczne w przypadku nadwrażliwości IgE-zależnej na jady owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła, szerszeń)
 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i/lub spojówek u dzieci, u których leczenie farmakologiczne niedostatecznie kontroluje objawy chorobowe,
 • u pacjentów odmawiający farmakoterapii,
 • astma oskrzelowa IgE-zależna u dzieci u których przebieg choroby nie jest dobrze kontrolowany przez unikanie alergenu i leczenie farmakologiczne,
 • pacjenci u których występują objawy alergiczne ze strony nosa i oskrzeli a nie chcą przyjmować przewlekle leków,
 • pacjenci u których występują objawy niepożądane prowadzonej farmakoterapii.

 • alergia nie-IgE-zależna,
 • ciężkie choroby układu krążenia,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • choroby nowotworowe,
 • przewlekłe choroby zakaźne,
 • ciężkie postacie astmy oskrzelowej z nieodwracalnymi zaburzeniami potwierdzonymi badaniami czynnościowymi układu oddechowego,
 • stosowanie leków adrenolitycznych,
 • brak współpracy z pacjentem.

 • ciąża,
 • wiek poniżej 5 rż,
 • ciężki przebieg chorób alergicznych,
 • ciężkie atopowe zapalenie skóry.

Warunkiem sukcesu a przede wszystkim bezpiecznego przeprowadzenia immunoterapii jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem, zrozumienie i dokładne przestrzeganie otrzymanych zaleceń.

Zalecenia:

 • należy przestrzegać terminów wizyt zaleconych przez lekarza,
 • po każdej injekcji/zastrzyku należy pozostać na terenie poradni przez 30minut. Po podaniu szczepionki alergenowej mogą wystąpić objawy niepożądane. Objawy te rozwijają się w krótkim czasie po injekcji. W pojedynczych przypadkach może dojść do powikłań zagrażających życiu. Wszelkie dolegliwości należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce w czasie badania kontrolnego odbywającego się przed opuszczeniem poradni. Wczesne zwalczanie zapobiega nasileniu się objawów.
 • w miejscu injekcji może pojawić się zaczerwienienie, obrzęk lub świąd. Objawy uboczne mogą pojawić się również kilka–kilkanaście godzin po injekcji. Należy je zgłosić lekarzowi przy następnej wizycie.
 • należy informować lekarza o zmianach zażywanych dotychczas leków oraz nowych objawach chorobowych lub chorobach rozpoznanych przez innego lekarza.
 • konieczne jest podanie terminów zbliżających się szczepień ochronnych, planowanej dłuższej nieobecności, zmianach sposobu życia (nowe mieszkanie, zmiana pracy).
 • należy powiadomić lekarza o zajściu w ciążę.
 • niekiedy po injekcji pojawia się uczucie zmęczenia, osłabienie; uwaga kierowcy!
 • przez 24 godziny po injekcji należy unikać długotrwałej, gorącej kąpieli, sauny, dużych wysiłków fizycznych i alkoholu.
 • nawet po uzyskaniu poprawy nie należy zapominać o konieczności unikania kontaktu z alergenem.


Wyrażenie zgody na prowadzenie immunoterapii swoistej przed jej rozpoczęciem jest konieczne. Tu możesz pobrać dokument, który po wypełnieniu należy przynieść na wizytę.
Informacja o immunoterapii