Immunoterapia swoista (SIT) – odczulanie

Cel:W jaki sposóbSkutecznośćWskazaniaPrzeciwwskazania bezwzględne:Przeciwwskazania względne:Warunki i zalecenia SIT:
wywołanie tolerancji na alergeny przez modyfikację odpowiedzi układu immunologicznego osoby uczulonej
polega na podawaniu stopniowo wzrastających, a następnie podtrzymujących dawek alergenu wywołując tolerancję alergenu i złagodzenie objawów.
Skuteczność jest zmienna osobniczo tak co do stopnia złagodzenia objawów jak i czasu tolerancji.
Z powodzeniem stosowana w:

 • uczuleniach na jad owadów bronchoskrzydłych
 • alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa u pacjentów z cechami nadwrażliwości na alergeny pyłków roślin, roztocza kurzu domowego, pleśnie
 • astmie alergicznej
 • alergicznym sezonowym zapaleniu spojówek przy nadwrażliwości na pyłki traw, drzew i chwastów.
 • ciężkie, uogólnione reakcje anafilaktyczne w przypadku nadwrażliwości IgE-zależnej na jady owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła, szerszeń)
 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i/lub spojówek u dzieci, u których leczenie farmakologiczne niedostatecznie kontroluje objawy chorobowe,
 • u pacjentów odmawiający farmakoterapii,
 • astma oskrzelowa IgE-zależna u dzieci u których przebieg choroby nie jest dobrze kontrolowany przez unikanie alergenu i leczenie farmakologiczne
 • pacjenci u których występują objawy alergiczne ze strony nosa i oskrzeli a nie chcą przyjmować przewlekle leków
 • pacjenci u których występują objawy niepożądane prowadzonej farmakoterapii.

 

 • alergia nie-IgE-zależna
 • ciężkie choroby układu krążenia
 • choroby autoimmunologiczne
 • choroby nowotworowe
 • przewlekłe choroby zakaźne
 • ciężkie postacie astmy oskrzelowej z nieodwracalnymi zaburzeniami potwierdzonymi badaniami czynnościowymi układu oddechowego
 • stosowanie leków adrenolitycznych
 • brak współpracy z pacjentem

 

 

 • ciąża
 • wiek poniżej 5 rż
 • ciężki przebieg chorób alergicznych
 • ciężkie atopowe zapalenie skóry

 

Warunkiem sukcesu a przede wszystkim bezpiecznego przeprowadzenia immunoterapii jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem, zrozumienie i dokładne przestrzeganie otrzymanych zaleceń.
Zalecenia:

 • należy przestrzegać terminów wizyt zaleconych przez lekarza
 • po każdej injekcji/zastrzyku należy pozostać na terenie poradni przez 30minut. Po podaniu szczepionki alergenowej mogą wystąpić objawy niepożądane. Objawy te rozwijają się w krótkim czasie po injekcji. W pojedynczych przypadkach może dojść do powikłań zagrażających życiu. Wszelkie dolegliwości należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce w czasie badania kontrolnego odbywającego się przed opuszczeniem poradni. Wczesne zwalczanie zapobiega nasileniu się objawów.
 • w miejscu injekcji może pojawić się zaczerwienienie, obrzęk lub świąd. Objawy uboczne mogą pojawić się również kilka–kilkanaście godzin po injekcji. Należy je zgłosić lekarzowi przy następnej wizycie.
 • należy informować lekarza o zmianach zażywanych dotychczas leków oraz nowych objawach chorobowych lub chorobach rozpoznanych przez innego lekarza.
 • konieczne jest podanie terminów zbliżajacych się szczepień ochronnych, planowanej dłuższej nieobecności, zmianach sposobu życia (nowe mieszkanie, zmiana pracy).
 • należy powiadomić lekarza o zajściu w ciążę.
 • niekiedy po injekcji pojawia się uczucie zmęczenia, osłabienie; uwaga kierowcy!
 • przez 24 godziny po injekcji należy unikać długotrwałej, gorącej kąpieli, sauny, dużych wysiłków fizycznych i alkoholu.
 • nawet po uzyskaniu poprawy nie należy zapomianać o konieczności unikania kontaktu z alergenem.
 
Wyrażenie zgody na prowadzenie immunoterapii swoistej przed jej rozpoczęciem jest konieczne. Tu możesz pobrać dokument, który po wypełnieniu należy przynieść na wizytę.
Informacja o immunoterapii